Thiết kế web
Tin 3S

Tờ khai Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

Mẫu: TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------------
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
             

 

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾKính gửi: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận ...

Số định danh: (Ghi theo số cơ quan BHXH cấp, chưa có thì để trống)

[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt:  Công ty .....

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): Không có thì để trống

[03]. Mã số thuế: ......

[04]. Địa chỉ trụ sở: ...., Thanh Xuân, Hà Nội

[05]. Loại hình đơn vị: Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

[06]. Số điện thoại: ..................... Địa chỉ email: .................@gmail.com

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[08.1]. Số: 0106236536.; [08.2]. Nơi cấp: Chi cục thuế Quận Thanh Xuân.

[09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

[09.1]. Họ và tên. Nguyễn Văn A

[09.2]. Ngày tháng năm sinh 11/12/1976 [09.3]. Giới tính Nam

[09.4]. Quốc tịch Việt Nam [09.5]. Số CMT/hộ chiếu: 012345678

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý... [10.2]. 6 tháng một lần...

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Nếu tham gia lần đầu thì để trống, trường hợp thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thì ghi vào đây.

[12]. Tài liệu kèm theo: .Kèm theo nếu có. 

 
   

                                                                                                      ………., ngày … tháng …. năm …
                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá của khách hàng
  • Sản phẩm Online Marketing của 3S Group mang lại hiệu quả lớn cho kế hoạch kinh doanh của GELEXIMCO .. 

    Mr. Lê Quốc Tuấn Tập đoàn GELEXIMCO

Follow me

Thiết kế website Facebook

Thiết kế website You Tube

Thiết kế website Google+

 

 

3S TECHNOLOGY., JSC | Tầng 6, tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội | Điện thoại: 024 625 91 969 *  Hotline: 0985 348 635  | Email: info@3sgroup.vn